GONG OAZA
Pravna obvestila in pravila obdelave osebnih podatkov

Pravna obvestila in pravila obdelave osebnih podatkov

1. Splošno

Pri Gong Oaza, Aleš Ifko s.p. (v nadaljevanju: ponudnik), spoštujemo vašo pravico do zasebnosti. Z vašimi podatki v ta namen ravnamo z največjo skrbnostjo. Pri nudenju storitev smo preko te spletne strani zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov. Z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. S pomočjo pravnih obvestil vas želimo seznaniti s tem, za katere namene bodo vaši osebni podatki pridobljeni, kako se bodo uporabljali in kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas ter kako jih uveljavljati.

2. Podatki o ponudniku

Gong Oaza, Aleš Ifko s.p., Lendavska ulica 11, 9000 Murska Sobota. Z vašimi osebnimi podatki ravnamo skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno Uredbo GDPR in Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, ki urejajo obdelavo osebnih podatkov, postopke in ukrepe zavarovanja, vključno z odgovornostjo in nadzorom v procesu njihove obdelave.

3. Namen obdelave podatkov

Vsi osebni podatki bodo obravnavani zaupno in za dogovorjen namen. Podatki ne bodo posredovani tretjim osebam brez vašega dovoljenja. Glede na željo po nadaljnjem obveščanju ali kontaktiranju, vas bomo prosili za soglasje.

4. Obisk spletne strani

Z obiskom portala se zabeleži vaš IP naslov (prisotnost računalnika na strežniku) s podatki kot so: čas obiska, dolžina obiska itd. Slednje podatke se uporablja za namen beleženja statistike obiska spletne strani.

5. Stik preko spletnega obrazca (poslano povpraševanje)

Z nami lahko stopite v stik preko spletnega obrazca z namenom naročila storitve, navedene na spletni strani. Podatke, ki jih zbiramo za namen nadaljnje komunikacije so naslednji:

 • Ime in priimek
 • Elektronski naslov
 • Vsebina sporočila

Podatki, ki so zbrani preko te spletne strani ali so kako drugače posredovani Gong Oaza, Aleš Ifko s.p., se zbirajo z namenom opravljanja dejavnosti: pripravo ponudbe, dogovor termina, obveščanje o nadaljnjih aktivnosti itd. Ker je obdelava teh informacij nujna za izvedbo same storitve, se obdelava teh podatkov lahko vrši že na podlagi dejstva, da z nami vstopate v pogodbeno razmerje. Če nam teh podatkov ne želite posredovati, vam ne moremo odgovoriti na sporočilo, poslati ponudbe ali z vami skleniti pogodbe.

6. Varstvo osebnih podatkov in zasebnosti

Gong Oaza, Aleš Ifko s.p., uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov.

Varstvo osebnih podatkov zagotavljamo v skladu s to politiko in z zahtevami za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa zakonodaja Republike Slovenije (veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami) in Splošno Uredbo GDPR.

Ker obstajajo na spletni strani www.alesifko.si določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z Gong Oaza, Aleš Ifko s.p., ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

7. Zbiranje osebnih podatkov o uporabnikih

Ponudnik obdeluje osebne podatke na podlagi osebne privolitve posameznika, na podlagi sklenjene pogodbe ali pa na podlagi zakona.

Vsak uporabnik spletnega mesta, ki na našem spletnem mestu opravi vnos osebnih podatkov, daje tudi aktivno osebno privolitev za obdelavo osebnih podatkov z oddanim povpraševanjem ali prijavo na dogodek.

8. Obdelava osebnih podatkov

Pri Gong Oaza, Aleš Ifko s.p., bomo zbrane podatke o uporabnikih uporabljal izključno za naslednje namene:

 • pošiljanje elektronskih sporočil (povezano s ponudnikom ali spletnim mestom, komercialne ali nekomercialne narave)
 • osebno kontaktiranje uporabnikov glede na njihovo predhodno izraženo željo po dodatnem svetovanju ipd.
 • statistične, marketinške in druge analize in raziskave v zvezi z uporabniki portala

Soglasje za elektronska obvestila

Uporabnik soglaša in dovoljuje spletnemu mestu Gong Oaza, Aleš Ifko s.p., s katerim upravlja Aleš Ifko, da uporablja ime, priimek in elektronski poštni naslov (e-mail) uporabnika za namene obveščanja:

 • o novem blog zapisu ali video vlogu;
 • o nagradnih igrah, ki jih organiziramo,
 • o oglaševalskih kampanjah, izobraževanjih, storitvah, dogodkih in delavnicah, na katerih sodeluje ali jih organizira.

Uporabnik je tudi seznanjen, da za elektronska obvestila lahko kadarkoli posodobi svoje podatke ali se od njih odjavi s klikom na “Odjava” na dnu prejetega sporočila.

9. Čas hrambe

Pri Gong Oaza, Aleš Ifko s.p., uporabljamo ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov.

Varstvo osebnih podatkov zagotavljamo v skladu s to politiko in z zahtevami za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa zakonodaja Republike Slovenije (veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami) in Splošno Uredbo GDPR.

Vaših podatkov v nobenem primeru ne bomo posredovali tretjim osebam.

Uporabnik je seznanjen in soglaša, da ponudnik njegove podatke, ki jih je ponudniku posredoval preko elektronskega obrazca ali ob prijavi na prejemanje elektronskih sporočil, hrani ves čas, dokler ni s strani uporabnika zaželjen izbris podatkov.

10. Vaše pravice

Kot uporabnik našega spletnega mesta ste tako seznanjeni, da lahko kadarkoli zahtevate, da vam kot ponudnik:

 • potrdimo, ali se podatki v zvezi z vami obdelujejo ali ne, in vam omogočimo vpogled v vaše osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov ter njihovo prepisovanje ali kopiranje;
 • omogočimo vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov oz. evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov;
 • posredujemo izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na vas;
 • podamo informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o vas vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave;
 • podamo informacijo o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem;
 • pojasnimo tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, v primeru izvajanja avtomatiziranega odločanja z obdelavo osebnih podatkov posameznika.

Kot uporabnik našega spletnega mesta ste seznanjeni z dejstvom, da imate v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Splošno Uredbo GDPR še sledeče pravice:

a) da se obdelava vaših osebnih podatkov omeji, kadar velja eden od naslednjih primerov:

 • če oporekate točnosti podatkov (obdelava se omeji za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov);
 • če je obdelava nezakonita, vi pa nasprotujete izbrisu vaših osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
 • kot upravljavec osebnih podatkov ne potrebujemo več za dogovorjene namene obdelave, temveč jih vi, potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • v primeru, da vložite ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi;

b) da se vaši osebni podatki v naših zbirki popravijo (ponudnik je dolžan popraviti vaše netočne osebne podatke, prav tako pa imate (ob upoštevanju namenov obdelave), pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave;

c) da se vaši osebni podatki izbrišejo (ter »Pozabijo«) – če več ne želite, da se vaši osebni podatki obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo oz. obdelavo, lahko zahtevate, da se vaši podatki izbrišejo brez nepotrebnega odlašanja, in sicer kadar velja eden od naslednjih razlogov (razen zakonskih izjem):

 • vaši osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 • ugovarjate obdelavi, pod pogojem, da za obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, ali pa (kadarkoli) ugovarjate obdelavi kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja;
 • vaši osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
 • vaše osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom RS;
 • vaši osebni podatki so bili zbrani v zvezi s točno določeno ponudbo.
 • da ste seznanjeni z rokom hrambe vaših osebnih podatkov;
 • da se zavedate, da imate pravico do pravnega sredstva – vložitve pritožbe;
 • da imate pravico do prenosljivosti osebnih podatkov (velja samo za osebne podatke, ki so obdelani avtomatizirano).

Uporabnik lahko kadarkoli uveljavlja svoje pravice iz točke 10. (zahteva, pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave osebnih podatkov ipd.), po e-pošti na naslov alesifko@gmail.com ali pisno na naslov Gong Oaza, Aleš Ifko s.p., Lendavska ulica 11, 9000 Murska Sobota.

Te pravice vas ne odvežejo obveznosti, ki jih imate po Splošnih pogojih.

11. Izključitev odgovornosti

Določene storitve, ki so ponujene preko spletne strani niso uvrščene med uradno priznanimi storitvami za pomoč posameznikom. V primeru, da prejmemo pošto, ki je v pristojnosti uradnih organov, jo bomo primorani zaradi dolžnosti posredovati naprej. Različne oblike svetovanja, izobraževanja, dogodki, članki, nasveti in storitve objavljene na tej spletni strani ne spadajo pod uradno priznane oblike terapevtske pomoči ali uradno priznane izobraževalne programe.

Vse storitve, svetovanja, izobraževanja, delavnice in dogodki so namenjeni za izboljšavo kvalitete življenja posameznika in niso uvrščene med uradno priznanimi psihološkimi ali zdravstvenimi ustanovami. S prijavo in udeležbo na koriščenje naših storitev: svetovanja, prijava na delavnice, izobraževanja, meditacije, terapije ali tretmaje, se strinjate z zgoraj navedenimi pogoji in v celoti prevzemate odgovornost za svojo udeležbo. Ob neprimerni uporabi naših storitev in vsebin uporabnika, ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Upravljavec spletnega mesta vljudno prosi uporabnike, ki se ne strinjajo s to politiko ali njenimi spremembami ali dopolnitvami, da zapustijo spletno mesto in ga tudi v bodoče ne uporabljajo več.

Spletna stran se ureja z največjo skrbnostjo, vendar pa zaradi možnih sprememb podatkov ne prevzemamo nobenega jamstva, da so vsebine (mnenja, nasveti, informacije, novice, obvestila ipd.), objavljene na spletni strani, točne, popolne in pravilne in ne odgovarjamo za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi njih samih ali ker se je na njih zanesel in jih upošteval.

Vse vsebine na spletni strani, v kakršnikoli obliki, imajo zgolj informativni namen. Nobene vsebine na portalu ni mogoče šteti kot jamstvo za odpravljanje osebnih ovir in težav v življenju.

Ponudnik ne odgovarja za vsebino, objavljeno na spletnih straneh izven spletne strani, ki so dostopne preko povezav na spletni strani. Vsaka povezava s spletno stranjo tretjih oseb je na razpolago le zaradi preglednosti. Spletne strani tretjih oseb uporabnik uporablja na lastno odgovornost. 

12. Spletni piškotki

Ponudnik na spletnem mestu uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta uporabnik soglaša z namestitvijo piškotkov na napravo, preko katere dostopa do spletnega mesta. Več o piškotkih »

 13. Pravice intelektualne lastnine

Celotna vsebina spletne strani, ne glede na obliko (besedila, slike, filmi, zvoki itd.), je avtorskopravno zaščitena. Nosilec materialnih avtorskih pravic na vsebinah, objavljenih na portalu, je ponudnik in/ali oseba, za katero je to pri posamezni vsebini izrecno navedeno.

Ponudnik se z objavo vsebin na spletni strani in z omogočanjem uporabe spletne strani ne odpoveduje nobeni od materialnih avtorskih pravic, ki jih ima na vsebinah portala.

Brez izrecnega vnaprejšnjega pisnega dovoljenja ponudnika je prepovedana kakršnakoli uporaba katerekoli vsebine, objavljene na spletni strani, za kakršenkoli namen. Zloraba lahko pomeni kaznivo dejanje in ima lahko za posledico materialno odgovornost kršitelja.

14. Končne določbe

Neveljavnost katerekoli določbe teh splošnih pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti teh pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ti splošni pogoji pa veljajo naprej brez te določbe.

Za pravna razmerja med uporabniki in ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije in pravo Evropskih skupnosti. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Murski Soboti.

Ti splošni pogoji, politika zasebnosti in uporaba piškotkov veljajo od 21. avgusta 2021 do preklica oz. objave novih pogojev.